İSTANBUL'UN TİYATROLARI,

SESLERİNİ TİYATRO KOOPERATİFİ'NDE BİRLEŞTİRİYOR!

EN GÜÇLÜ SAHNE KURULUYOR!


İstanbul'un iki yakasından 34 özel tiyatronun ortağı olduğu bir işletme kooperatifiyiz.

Tiyatro sektöründeki tüm üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesini ve profesyonelleşmesini sağlamayı, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen muhatap olabilmeyi hedefleyen bir sosyal kooperatifiz.


Sektörümüzün sorunlarının temel kaynağı ekonomik olduğu için, ekonomik birliktelik üzerinden bir örgütlenme modeli olan “kooperatif”i seçtik. Çünkü kooperatif, emek birlikteliğidir; aynı alanda üretim yapanların ortak çatısı, dayanışmasının gücüdür.

Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar.

Son derece demokratik ve şeffaf bir örgütlenme modeli olan kooperatif, üretim ve hizmet amaçlarını aynı çatı altında buluşturabilmektedir.

Tiyatro Kooperatifi, üretimin ve çeşitliliğin sesini ülkemizden dünyaya sunacak olan, çoğulcu-katılımcı-demokratik ilkeleriyle hareket eden kültürel ve ekonomik bir kalkınma modelidir.


Paydaşlarımız arasındaki iletişimi güçlendirecek, ortak çıkarlarını gözetecek, sanatın toplumsallaşmasına dair ekonomik sorunları azaltacak hamleler geliştireceğiz.

Kamu kurumları ve özel sektör ile İstanbul tiyatrolarının arasındaki iletişim köprüsü olacağız. Mevzuatı gereği ilgili olan tüm kurum ve kuruluşlarla tiyatro üreticilerinin ilişkisini güçlendireceğiz.


İstanbul’da bulunan tüm özel tiyatroları "Tiyatro Kooperatifi" çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Çünkü gücümüzü ortaklığımızdan alıyoruz!


Tiyatro Kooperatifi Ortakları


Tiyatro Kooperatifi © 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım ve altyapı hizmetleri tiyatrolar.com.tr tarafından sağlanmaktadır.